Teodor Caciora

La dorinţa lui Nelu Cintean, mă conformez scriind o scurtă prezentare muzicală

Am fost crescut de părinţi participând de copil la serviciile

Bisericii Baptiste Speranţa Arad, iar mai apoi ca tânăr adolescent la

Dragostea Pârneava. În Biserică am învăţat să-L iubesc pe Domnul şi

să-L slăvesc prin cântare. Mi-au trecut prin mână pe rând: mandola,

chitara, violoncelul, contrabasul, harmoniul, pianul şi orga. Astfel am

pătruns tainele muzicii divine. Mai târziu legile ce stau la baza ştiinţei

muzicale le-am dobândit la Academia de muzică „George Enescu“

din Iaşi avându-i ca maeştrii pe Vasile Spătărelu, Sabin Pautza, Anton

Zeman şi alţii. Nu la întâmplare m-a atras spiritualitatea culturală a Moldovei,

căci de pe acele meleaguri se trage familia mamei: bunicul Dumitru

Hodoroabă, un pionier al credinţei, unchiul Ieremia Hodoroabă, cel

care prin predicile şi emisiunile muzicale de la Monte Carlo ne-a

aprins tinerilor acea scânteie de care aveam nevoie în vremurile de

restrişte pentru a începe lucrarea cu Corul Pro Deum, activitate ce

continuă şi azi.

Pe de altă parte, dacă în prezent sunt conf. dr. univ. la

Universitatea Emanuel din Oradea, nu e la întâmplare, căci tatăl e

orginar din Bihor, din comuna Sânicolaul Român.

Activitatea muzicală se desfăşoară pe mai multe domenii:

– Compoziţie. Am realizat o serie de lucrări în genuri diferite, dar

mai ales aranjamente corale în stiluri diferite: universal, românesc şi

gospel. M-a atras mai ales autori şi poeţi ca Nicolae Moldoveanu, Mia

Iovin, Traian Dorz, Costache Ioanid sau Iacob Brâncovan şi alţii;

– Dirijor. Am avut privilegiul să lucrez cu Corul Pro Deum,

realizând înregistrări radio, o serie de CD-uri sau turnee în multe ţări

din Europa; în acelaşi timp împreună cu Andrei, ginerele meu şi alţi

muzicieni conducem lucrarea muzicală din Biserica Dragostea –

Pârneava din Arad:

– Organist. Am fost de mic atras de orgă, roadele s-au arătat mai

târziu când studiind cu perseverenţă am realizat 2 CD-uri la orgă cu

muzică de J. S. Bach iar în prezent slujesc la orgă în închinarea

bisericii noastre;

– Pedagog. Prin mâna mea au trecut o serie de genraţii de tineri

studioşi în arta muzicală, pianistică sau teoretică. În prezent, la

Universitatea Emanuel din Oradea, cunoştinţele dobândite în ani de

zile am ocazia să le împărtăşesc studenţilor mei – viitori profesori,

aranjori, compozitori, dirijori sau slujitori în bisericile creştine.

Ca muzicieni ai timpurilor noastre, în procesul devenirii şi a

desăvârşirii, acumulăm noi şi noi domenii de investigare muzicală şi

artistică.

Cu cât aprofundăm şi pătrundem tainele artelor muzicale, ne

vedem „striviţi“ de mulţimea informaţiilor şi posibilităţilor de

exprimare sonoră.

Între umilele realizări artistice şi infinitul divin inspirativ spre care

tindem, se află această experienţă umană necesară şi benefică

sufletului uman, aşa după cum „…armonia eternă, care îşi are

consistenţa în Dumnezeu, dă normă legilor ireversibile ale numerilor,

ale tuturor armoniilor, invizibile ochilor cărnii, vizibile însă ochiului

minţii. Sfântul Augustin ne indică în iubire (charitate) şi în virtuţile

cardinele, mijlocul de a ne înălţa de la armoniile inferioare la

sublimitatea armoniei eterne“

Arad, 18 noiembrie 2013 Teodor Caciora